Centar za nestalu i zlostavljanu djecu

Centar za nestalu i zlostavljanu djecu neprofitna je udruga osnovana 2006. god. u Osijeku po uzoru na slične organizacije u svijetu. Motiv za osnivanjem Centra osnivači su pronašli u realnom stanju nedovoljne zaštite djece od seksualnog iskorištavanja i zlostavljanja putem interneta te širenja dječje pornografije i pedofilije, ali i drugih oblika zlostavljanja vezanih uz uporabu interneta. Građanski aktivizam urodio je enutzijastičnim timom ljudi koji su proveli i provoditi će razne projekte kako bi smanjili slučajeve zlostavljanja djece u Hrvatskoj, ali i susjednim zemljama u kojima Centar otvara svoje podružnice. Računalna revolucija donijela je sa sobom i razvoj novih komunikacijskih servisa. Došlo je do popularizacije mobitela, interneta te općenito do novog standarda komunikacije među djecom i mladima. No, rapidnim širenjem globalne računalne mreže - interneta došlo je i do širenja novih oblika društveno neprihvatljivih ponašanja koji utječu na psihosocijalni razvoj djece i mladih jer su oni i najčešći korisnici moderne računalne tehnologije.

Zbog bojazni od svih negativnih utjecaja koje donosi internet, a koje katkada sa sobom donose i fatalne posljedice po psihičko, mentalno ili fizičko zdravlje djece i mladih odlučili smo doprinijeti njihovoj zaštiti.

Porast zlostavljanja djece kao i razvoj novih oblika zlostavljanja u uskoj je vezi i s razvojem tehnoloških komunikacijskih dostignuća. Tako je internet, kao najpopularnije sredstvo komunikacije i informiranja, postao dio svakodnevnice života djece i mladih koji su, nažalost, često izloženi neprimjerenim sadržajima. Kako je internet mjesto na kojemu, barem u Hrvatskoj, ne postoji usustavljen mehanizam kontrole sadržaja u sklopu državnog aparata, odgovornost ostaje na djeci i mladima, a ponajviše na roditeljima koji bi trebali kontrolirati djecu u korištenju interneta.

Međutim, ako ne postoji svijest o opasnostima interneta, a u nas je ta svijest još uvijek vrlo slabo razvijena, ne može postojati ni odgovornost za njegovo korištenje. Zato smo odlučili preuzeti dio odgovornosti i ponuditi pomoć djeci i mladima, njihovim roditeljima, nastavnicima, državnim instiucijama i svima onima kojih se dotiče područje djelovanja našega Centra.

Članovi Centra su stručnjaci s područja informatike, računalnog programiranja, kriminalistike, računalne forenzike, prava, pedagije i psihologije. Svoj rad Centar je usmjerio na stvaranje i razvoj preventivnih programa i projekata.

Metode našega rada usmjerene su na senzibliziranje, informiranje, edukacije i računalne proizvode zaštite.

Centar je 2007. godine za osnovnoškolce grada Osijeka tiskao edukativne brošure o opasnostima interneta. Nakon toga su uslijedila predavanja po osnovnim školama u sklopu projekta „Sigurni na internetu“. Sljedeći korak bila je ugradnja zaštitinih servera u osječkim osnovnim školama čime je Osijek postao prvi grad u Hrvatskoj s takvom vrstom zaštite. 2009. godine Tehnološki park Varaždin d.o.o. i Centar za nestalu i zlostavljanu djecu Osijek osnovali su podružnicu Centra za nestalu i zlostavljanu djecu Varaždin s ciljem provedbe projekata zaštite djece na internetu na području grada Varaždina. Pokretanjem projekta “Sigurniji internet u školama” Varaždin je, nakon Osijeka, postao drugi grad u Hrvatskoj sa 100% sigurnim internetom u školama. U svibnju 2010. godine Centar je otvorio podružnicu u Republici Srbiji. U lipnju 2010. godine Centar je predstavio prvi računalni program za zaštitu na internetu na hrvatskom jeziku „Sigurni na Internetu SINI“.

Rad Centra prate i podržavaju Pravobraniteljica za djecu, Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, srodne organizacije, lokalna zajednica, mediji te neki gospodarski subjekti.